Om

Den här webbplatsen är skapad av Västerås stads hörselpedagoger, Anette och Eva. Vi arbetar med elever från förskoleklass och ända upp till skolår nio.Vi vill få möjlighet att visa den verksamhet vi bedriver på Mångården för föräldrar och de pedagoger vi samarbetar med på elevernas hemskolor.

Verksamheten och bloggen är nära kopplad till kursplanen genom att:

  • (—) bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. ( Lgr11, s.222)
  •  Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.(Lgr11, s.9)
  • Lära hur människan upplever ljud, människans kroppsdelar, hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan. (Lgr 11, s. 128-131)

Vid varje träff på Mångården får eleverna möjlighet att aktivt arbeta med webbplatsen och på så sätt dokumentera och synliggöra våra aktiviteter för vår tänkta målgrupp.

Bilder på denna webbplats är tagna av verksamhetens elever och pedagoger. Övriga bilder hämtas från Creative Commons och får fritt användas med hänvisning till bildernas upphovsmän. Citerade texter hänvisas till dess ursprungskällor.

 

En reaktion på ”Om

Kommentarer inaktiverade.